Công trình Empire City và mạng lưới tiện ích riêng ở mỗi tòa chung cư