Condotel Intercontinental Phú Quốc có quy trình chi trả ra sao?