Có nên thiết kế thi công không gian văn phòng làm việc không gian mở