Có nên đầu tư dòng sản phẩm shophouse của dự án Rosita Garden Khang Điền không?