Có nên chọn hình thức đầu tư mua đi bán lại tại dự án One Verandah