Có hay không nên đầu tư vào Sunshine Diamond River Quận 7