City Ford quyết định đi thâu tóm đối thủ khi thị trường ô tô đang hỗn loạn