Chung cư The Roayl Đà Nẵng: dự án sinh thái “nói không với khói bụi”