Chung cư Minh Quốc Plaza Thủ Dầu Một hút khách ngoại quốc