Chủ đầu tư muốn vượt rào pháp luật xây dựng, cơ quan quản lý nói gì?