Chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp quyết tâm xây dựng Căn hộ hạng sang 9X Next Gen