Chọn kích thước gạch kính phù hợp với diện tích của không gian giá hợp lý