Chớ ngủ say trên chiến thắng trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng