Chờ đợi căn hộ Safira, công trình sở hữu nhiều giá trị khác biệt