CHỈ CẦN THANH TOÁN 40% ĐỂ ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU THE MONARCHY Đà Nẵng