Cập nhật tiến độ xây dựng của dự án The Avila 2 quận 8