Căn Safira Quận 9 – Nhà thầu thi công và tiến độ dự án