Căn hộ Vườn phố Việt Nam bắt đầu làm căn hộ City Garden giai đoạn 2