Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng – cơn sốt đầu tư phân khúc khách sạn