“Bàn tay” nào đảm nhận thi công căn hộ Safira Khang Điền