Ascent Plaza Bình Thạnh | Đánh giá tổng quan dự án Tiến Phát